Indivudální péče

Naše zařízení nabízí též možnosti individuální péče o pacienty.

Jedná se o preventivní, diagnostické a léčebné postupy včetně vyšetření a laboratorních odběrů mimo doporučené intervaly zdravotními pojišťovnami a proto nejsou jimi hrazeny.

© MS Medical s.r.o., všechna práva vyhrazena