Ultrasonografické vyšetření

Co to je ?

Sonografické, správně ultrasonografické ( někdy nazývané též jen ultrazvukové ), vyšetření je neinvazivní moderní zobrazovací přístrojová metoda, která využívá odrazu ultrazvukových vln od jednotlivých tělních tkání. Typicky se používají sondy o frekvenci v rozsahu 2-10 MHz.

Ultrasonografický přístroj

Naše zařízení je vybaveno moderním a vysoce kvalitní japonský UZ přístrojem vyšší třídy ALOKA Alfa 7 se spektrálním dopplerem a barevným mapováním, vybavený multifrekvenční konvexní, lineární a fázově řízenou sondou splňující všechny parametry kladené v současnosti na sonografická diagnostická vyšetření. Tento přístroj byl jako nový uveden do provozu v naší ordinaci na jaře 2019 a nahradil předchozí přístroj ALOKA ProSound SSD 3500SX.

Rozsah UZ vyšetření

Ultrasonografická vyšetření jsou poskytována v celém rozsahu oboru 809
( Radiologie a zobrazovací metody ) včetně vyšetření cév dopplerovým signálem.

Vyšetření břišních orgánů

 • jater, žlučových cest a žlučníku ( včetně funkčního vyšetření ), pankreatu sleziny, retroperitonea
 • ledvin, močového měchýře ( včetně jeho funkčního vyšetření - reziduální kapacity )
 • vyšetření tenkých střevních kliček ( Crohnova choroba atd. ), apendixu, mezenteria
 • orgánů malé pánve ( transabdominálním přístupem ) - dělohy a ovarií u žen, prostaty a semenných váčků u mužů
 • Dopplerovské vyšetření portálního řečiště, renálních cév, velkých břišních cév atd.

Vyšetření povrchových měkkých tkání

 • štítné žlázy, příštítných tělísek, slinných žláz, nadklíčkové oblasti
 • prsou, axill
 • kloubů ( přítomnosti tekutiny, kyčelní klouby novorozenecké atd. ) , šlach ( Achillova atd. )
 • orgány skrota u mužů
 • očí a orbit ve speciálních indikacích
 • různá hmatná zduření v oblasti kůže, podkoží a svalů ( hematomy, záněty, nádory atd. )

Vyšetření žil a tepen

 • krčních cév ( karotid, vertebrálních tepen atd. )
 • cév dolních i horních končetin ( arteriální a žilní systém )
 • cév dutiny břišní ( portální řečiště, renální cévy, velké břišní cévy atd. )

Vyšetření speciální v kojeneckém věku

 • vyšetření na hypertrofickou pylorostenózu

© MS Medical s.r.o., všechna práva vyhrazena